53. Ykspihlajan kisat

25.2.2018 (P) Kokkola

 

MYL P 15 km, NYL P 10 km, M8 P 1 km, N8 P 1 km, M10 P 2 km, N10 P 2 km, M12 P 3 km, N12 P 2 km, M14 P 5 km, N14 P 3 km, M16 P 8 km, N16 P 5 km, M18 P 10 km, N18 P 5 km, M20 P 15 km, N20 P 10 km, M35 P 15 km, M50 P 5 km, M60 P 5 km

 

Kilpailukutsu >>

Ykspihlajan Reima
Arto Niemi, 050-413 8420
https://ykspihlajanreima.sporttisaitti.com/