KESKIPOHJALAISEN HIIHDON HISTORIA-PROJEKTI 2005-2007

2.2.2005

Keski-Pohjanmaan Hiihto ry on käynnistänyt projektin jonka tavoitteena on koota keskipohjalaisen hiihdonhistoriasta kirja. Kirjan on aikataulun mukaan määrä valmistua parin vuoden päästä alkuvuodesta 2007

Keskipohjalaisen hiihdon historia-projekti 2005-2007

Keskipohjanmaalta on tullut useita olympiavoittajia, maailmanmestareita, MM-mitalisteja, kymmeniä suomenmestareita jne.
Keski-Pohjanmaan Hiihto ry on käynnistänyt projektin jonka tavoitteena on koota keskipohjalaisen hiihdonhistoriasta kirja. Kirjan on aikataulun mukaan määrä valmistua parin vuoden päästä alkuvuodesta 2007

"Keskipohjalaisen hiihdon historia" -kirjan kirjoitustyö ja julkaiseminen tähtää syksyyn 2006/alku talveen 2007. Tällöin tulee kuluneeksi 75 -vuotta hiihdon maakunnallisen organisaation (SVUL:n Keski-Pohjanmaan piirin hiihtojaosto) perustamisesta Keski-Pohjanmaalle. Vuonna 2006 tulee kuluneeksi 80 vuotta ensimmäisestä hiihdon maakuntaviestistä (Eteläisemmän K-P:n Maakuntaviesti, Kokkolan Sk-piiri järjestäjänä). Yksi merkkipaalu on vuosi 1892, jolloin pidettiin ensimmäiset ns. Täyden matkan hiihtokilpailut Kokkolassa VPK:n järjestämänä.

Keski-Pohjanmaan Hiihto ry on nimennyt historiatyöryhmän, joka vastaa kirjan toimitustyön etenemisestä. Työryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: Tuomo Hankaniemi Kälviältä puh.joht. jäseninä Reijo Alakoski Reisjärveltä, Erkki Kujala Toholammilta, Eero Heikkilä Pyhäsalmelta ja Petri Harsunen Kokkolasta.

Historiateokseen on tarkoitus koota Keskipohjalaisen hiihdon syntyhistoria, maakunnallisen toiminnan kehittyminen sekä kuvata Keski-Pohjanmaan Maakuntaviestin merkityksestä keskipohjalaisuudelle, kuntien liikunta- ja urheilutoimelle sekä hiihtoseurojen toimintaedellytyksille. Keskipohjalaisen hiihdon historia on mitä suuremmissa määrin samalla osa maakunnan keskeisen kansalaistoiminnan historiaa.

Keskipohjalainen hiihto ja sen seurojen  urheilijoista on noussut ajansaatossa mm. kolme arvokisavoittajaa: Jussi Kurikkala, Helena Takalo ja Mika Myllylä. Historiaan on tarkoitus koota laaja katsaus keskipohjalaisessa hiihdossa vaikuttaneista henkilöistä ja taustavaikuttajista.
Tilasto-osuuteen kootaan kattavasti tiedot hiihtopiirin toiminnasta henkilötietoineen, pm-tuloksineen ja SM-/kv-tason menestyksistä.

Historia teos on tarkoitus saada painokuntoon syksyllä 2006. Keski-Pohjanmaan Hiihto ry vastaa kirjan kustantamisesta, markkinoinnista ja myynnistä. Arvioitu laajuus on noin 250 sivua ja painosmäärä 800-1000 kpl. Painatuskustannukset katetaan kirjan ennakkomyynnillä ja kannatusilmoituksilla.

Työryhmän alustavaan työsuunnitelmaan kuuluu mm. historiatyöryhmän oman toimintasuunnitelman ja aikataulun laatiminen toimitustyölle, kirjan sisällön ja aiheiden rajaaminen, kirjoitusaiheiden ja tilastomateriaalin kokoaminen, varsinainen kirjoitustyö ja haastattelut, kirjan taittotyön ja painatusaikataulun laatiminen sekä teoksen julkistaminen.

Lisätietoja

Tuomo Hankaniemi                      Reijo Alakoski

Toimikunnanpj                             Keski-Pohjanmaan Hiihtopj

06 833 5202                                0500 684 939