LOISTAVA VALMENNUSILTA!

7.12.2005
Keski-Pohjanmaan Liikunnan ja Keski-Pohjanmaan Hiihdon järjestämä Valmennuksen kehittämishankkeen ensimmäinen lajikohtainen valmennusilta oli menestys. Iltaan osallistui peräti 72 asiasta kiinnostunutta valmentajaa, urheilijaa ja tukijoukkoihin kuuluvaa.

LOISTAVA VALMENNUSILTA!

Keski-Pohjanmaan Liikunnan ja Keski-Pohjanmaan Hiihdon yhteistyössä toteuttama Valmennuksen kehittämishankkeeseen sisältyvä valmennusilta 30.11.2005 Kitinkannuksessa oli menestys.  Illan luennoitsijaksi saatu valmennuksen ”moniosaaja” ja Virpiniemen Liikuntaopiston rehtori Toni Roponen veti paikalle peräti 72 valmennustietoudesta kiinnostunutta. Suurin osa oli luonnollisesti hiihtovalmentajia, mutta mukana oli myös nuoria urheilijoita ja ilahduttavasti myös muiden lajien valmentajia. He kaikki saivat todellisen  rautaisannoksen valmennustietoutta värikkäästi ja elävästi esitettynä. Kaikki tuntuivatkin illan jälkeen olevan hyvin tyytyväisiä tilaisuuden antiin ja keskustelua olisi varmaan jatkunut myöhään yöhön jos siihen vain tilaisuus olisi ollut.

Illan teemana oli kilpailuun valmistautuminen & kilpailukauden harjoittelu hiihdossa. Toni lähestyi aiheita hyvin kansantajuisesti painottaen etenkin omia näkemyksiään ja kokemuksiaan sortumatta yhtään teoretisointiin. Kaikesta kuulsi kuitenkin taustalta erittäin vahva tietämys ja kokemus. Esityksen näkökulma oli etenkin nuorten urheilijoiden valmentautumisessa.

Kaiken valmentautumisen pohjana on lajeista riippumatta taito, tekninen osaaminen ja koordinaatio yhdistettynä hyvään aerobiseen pohjaan ja hyvään elimistön tasapainotilaan. Tämä kaikki tulisi ottaa huomioon myös kilpailukauden harjoittelussa. Varsinkin hiihtäjät harjoittelevat hyvin ja monipuolisesti harjoittelukaudella, mutta kun siirrytään kilpailukauteen vaarana on harjoittelun yksipuolistuminen ja liiallinen tehopainotteisuus kilpailujen kautta.  Toni näkisikin mielellään kilpailukauden alun siirtymisen myöhemmälle ja poistaisi turhan kiirehtimisen hiihtämään huonoihin olosuhteisiin. Lajin luonteesta johtuen parasta aikaa harjoitteluun olisikin kilpailukausi. Tällöin ollaan lajin parhaissa olosuhteissa – lumella. Tonin näkemyksen mukaan läpi talven tulee pitää huoli hyvästä tekniikkaharjoittelusta. Hän heittikin kysymyksen miksi ei pidetä – varsinkin nuorille – leirejä talvella (= parhaissa olosuhteissa). Myös kilpailukaudelle tulisi sisällyttää selkeitä määräjaksoja, koska näin saataisiin harjoiteltua lisää tekniikkaa ja nostettua lajiharjoittelun vuotuista määrää. Myös kilpailukaudella tulee pitää huolta monipuolisuudesta ja lihaksiston kunnosta: Harjoitusviikkoon tulee sisältyä 2-3 kertaa juoksua/sauvakävelyä ja voimaharjoituksia. Myös hermo-lihasjärjestelmää ”ärsyttäviä” harjoitteita tulee olla mukana.

Aerobisuus oli myös illan teema. Toni näkee moniin kilpailuissa ilmeneviin ongelmiin ”lääkkeeksi” hyvän rauhallisen lihaksistoa elvyttävän aerobisen harjoittelun. Jos ongelmatilanteissa lähdetään hakemaan vauhtia vetoharjoittelun kautta, niin saatetaan ajautua entistä suurempiin ongelmiin. Myös sairastumisten jälkeen tulisi malttaa harjoitella aerobisesti.

Kilpailuihin valmistautumisessa kannattaa pitäytyä totutuissa tavoissa ja rutiineissa. Jokin tapa sopii toiselle, toinen toiselle. Tärkeitten kisojen alla ei kannata kokeilla uusia juttuja. Itse kilpailuverryttely tulisi suorittaa huolella: Kestoltaan n. 20-40 min. Sisältäen VK-tasolla n. 3-10 min. Verryttelyyn ei tarvitse sisältyä varsinaisia ”spurtteja”. 

Yllä siis joitakin keskeisiä Tonin näkemyksiä….. jos nyt olivat oikein tulkittuja. Kaiken kaikkiaan valmennushankkeen avulla ja Toni Roposen asiantuntemuksella valmennusilta tarjosi todella laadukkaan tapahtuman ….. ja ilmeisesti lisää on tulossa keväällä.

Luentoa tulkiten Hannu Karstunen, kilp. vk. pj.